VƠ ĐŨA CẢ NẮM TIẾNG ANH

1. “A civil denial is better than a rude grant” – phật lòng trước, được lòng sau.

Bạn đang xem: Vơ đũa cả nắm tiếng anh

2. “A clean fast is better than a dirty breakfast.” – Đói mang lại sạch, rách rưới cho thơm.

3. “A clean hand wants no washing.” – tiến thưởng thật không sợ hãi lửa.

4. “A danger foreseen is haft avoided” – Cẩn tắc vô ưu.

5. “A friend in need is a friend indeed” – hoạn nạn new biết các bạn hiền.

6. “A good deed is never lost.” – làm ơn không lúc nào thiệt.

7. “A good face is a letter of recommendation” – Nhân nhân từ tại mạo

8. “A good name is better than riches.” – giỏi danh còn rộng lành áo.

9. “A good wife makes a good husband” – bà xã khôn ngoan làm cho quan cho chồng.

10. “A house divided against itself cannot stand”. – Bẻ đũa ko bẻ được cả nắm.

11. “A man is known by the company he keeps.” – ngay gần mực thì đen, sát đèn thì sáng.”

12. “A miss is as good as a mile.” – không nên một ly, đi một dặm.

13. “A sound mind in a sound body.” – Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khoẻ mạnh.

Xem thêm: Cuộc Sống Ở Triều Tiên Có Thể Bạn Chưa Biết, Lịch Sử Triều Tiên

14. “A tale never loses in the telling” – Tam sao thất bản.

15. “A word is enough to lớn the wise.” – người khôn nói ít đọc nhiều.

16. “Absence makes the heart grow fonder” – Sự xa vắng làm tăng them tình yêu.

17. “Actions speak louder than words” – Hay làm cho hơn xuất xắc nói.

18. “After rain comes fair weather” – Sau trận mưa trời lại sáng.

19. “All bread is not baked in one oven.” – tránh việc vơ đũa cả nắm.

20. “All roads lead to Rome.” – Đường nào thì cũng về La Mã.

21. “All that live must die.” – “Sinh giả tất tử.”

22. “All truth is not always to be told.” – “Sự thật cũng có những lúc không bắt buộc nói.”

23. “An eye for an eye and a tooth for a tooth.” – “Ân đền, ân oán trả.”


24. “Anything may happen.” – “Không ai đoán trước được chữ ngờ.”

25. “Barking dogs seldom bite.” – “Chó sủa là chó ko cắn”.

26. “Beauty is only skin deep.” – cái nết đánh chết chiếc đẹp.”

27. “Better die standing than live kneeling.” – Thà bị tiêu diệt vinh còn rộng sống nhục.

28. “Better late than never.” – “Chậm trễ còn hơn không.”

29. “Carry coals lớn Newcastle.” – Chở củi về rừng.

30. “Cut your coat according lớn your cloth.” – “Liệu cơm trắng gắp mắm.”

31. “Diamond cut diamond.” – “Vỏ quýt dày tất cả móng tay nhọn.”

32. “Doing nothing is doing ill.” – “Nhàn cư vi bất thiện.”

33. “Do not play with edged tools.” – “Chơi dao có ngày đứt tay.”

34. “Each day brings its own bread.” – “Trời sinh voi, trời sinh cỏ.”

35. “East or west, home is best.” – “Ta về ta rửa mặt ao ta, dù trong mặc dù đục ao nhà vẫn hơn.”

36. “Even a worm will turn.” – “Con giun xéo lắm cũng quằn.”

37. “Every is not Sunday.” – “Sông bao gồm khúc, người dân có lúc.”

38. “Every dog is a lion at home.” – “Rừng nào, cọp nấy.”

39. “Every fault needs pardon.” – “Mỗi lỗi lầm bắt buộc sự tha thứ.”


40. “Every man has his faults.” – Nhân vô thập toàn.”

41. “Everybody’s business is nobody’s business.” – Lắm sãi ko ai ngừng hoạt động chùa.”

42. “Experience is the best teacher.” – “Trăm tuyệt không thủ công quen.”

43. “Family affairs should be kept private.”

44. “Far from eye, far from heart.” – “Xa mặt phương pháp long.”

45. “Fasting come after feasting.” – “Lên voi, xuống chó.”

46. “Fine clothes vì chưng not make the gentleman.” – “Tấm áo không tạo ra sự thầy tu.”

47. “First impression are most lasting.” – “Ấn tượng ban đầu khó quên.”

48. “First think, then speak.” – “Đánh lưỡi bảy lần trước lúc nói.”

49. “From bad khổng lồ worse.” – “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.”

50. “Good vine needs no bush.” – “Hữu xạ tự nhiên hương.”

51. “Good words are worth much and cost little.” – khẩu ca chẳng mất chi phí mua.”

52. “Grasp all, đại bại all.” – “Tham thì thâm.”

53. “Great minds think alike.” – “Những bốn tưởng lớn chạm chán nhau.”

54. “He carries fire in one và water in the other.” – “Vừa ăn cướp vừa la làng.”

55. “He laughs best who laughs last.” – “Cười bạn chớ vội cười cợt lâu, cười cợt người hôm trước hôm sau bạn cười.”


56. “He that commits a fault thinks everyone speaks of it.” – “Có tật đơ mình.”

57. “Health is not valued till sickness comes.” – “Có đau yếu bắt đầu biết quý sức khoẻ.”

58. “In the country of the blind, one-eyed man is a king.” – “Trong xứ mùa, kẻ chột làm cho vua.”

59. “It is an ill bird that fouls its own nest.” – “Đừng gạch áo cho những người xem lưng.”

60. “It is easier lớn get money than to lớn keep it.” – “Có ko khó, giữ mới khó.”

61. “It is never too late lớn mend.” – “Biết sữa lỗi thì không bao giờ muộn.”

62. “It is the first step that costs.” – “Vạn sự mở đầu nan.”

63. “Judge a man by his work.” – “Xem vấn đề biết người.”

64. “Keep your mouth shut and your eyes open.” – chúng ta hãy biết lắng nghe nhiều hơn thế nữa là nói.”

65. “Knowledge is power.” – “Tri thức là mức độ mạnh.”

66. “Let bygones be bygones.” – “Hãy để quá khứ qua đi.”

67. “Lies have short legs.” – “Đường đi xuất xắc tối, nói dối tuyệt cùng.”

68. “Like teacher, lượt thích pupil.” – “Thầy nào, trò nấy.”

69. “Live not lớn eat, but eat to live.” – “Ăn nhằm sống, chứ không phải là sống để ăn.”


70. “Lost time is never found again.” – “Thời gian qua đi không bao giờ trở lại.”

71. “Love cannot be forced.” – “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên.”

72. “Love me, love my dog.” – “Yêu nhau yêu cả đường đi.”

73. “Man proposes, God disposes.” – Mưu sự tại nhân, thành sự trên thiên.”

74. “Many a good cow has a bad calf.” – “Cha người mẹ sinh con, trời sinh tánh.”

75. “Many men, many minds.” – “Chín người, mười ý.”

76. “Men may meet but mountains never.” – “Quả khu đất tròn.”

77. “Misfortune has it uses.” – “Trong mẫu rủi bao gồm cái may.”

78. “Misfortunes never come alone.” – “Phúc bất trùng lai, hoạ vô solo chí.”

79. “More haste, less speed.” – “Dục tốc bất đạt.”

80. “My house is my castle.” – “Đèn công ty ai nấy sáng.”

81. “Never quit certainly for hope.” – “Thả mồi bắt bóng.”

82. “Never say: “die up, man try.” – “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”

83. “Never do things by halves.” – “Ắn đến nơi, làm mang lại chốn.”

84. “Never write what you dare not sign.” – “Bút sa, gà chết.”

85. “No flying from fate.” – “Chạy trời không khỏi nắng.”


86. “No wisdom lượt thích silence.” – “Im yên là vàng.”

87. “Nothing venture, nothing have.” – “Liều ăn nhiều.”

88. “Once a thief, always a thief.” – “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.”

89. “One good turn deserves another.” – “Ở hiền gặp gỡ lành.”

90. “One swallow does not make a summer.” – “Một cánh én không làm ra mùa xuân.”

91. “Out of sign, out of mind.” – “Xa mặt, cách lòng.”

92. “Poverty is no crime.” – “Nghèo không hẳn là chiếc tội.”

93. “Practice makes perfect.” – “Nghề dạy dỗ nghề.”

94. “Pride goes before a fall.” – “Trèo cao, ngã đau.”

95. “Prevention is better than cure.” – “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

96. “Promise is debt.” – “Lời hứa hẹn là lời danh dự.”

97. “Rely only on yourself is an old proverb.” – “Tự lực cánh sinh.”

98. “Scratch my back, & I’ll scratch yours.” – “Có qua bao gồm lại.”

99. “Seeing is believing.” – “Trăm nghe không bởi một thấy.”

100. “Spare the rod và spoil the child.” – “Yêu mang lại roi cho vọt, ghét cho ngọt mang đến bùi.”

Tải về