TỪ ĐIỂN TÂY BAN NHA VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tây ban nha việt

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dãi khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển biểu lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : trang bị tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển lắp thêm
main dictionary : từ bỏ điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Tổng Hợp Đồ Bộ Đẹp Mặc Đi Chơi, Đi Làm Cho Bạn Nữ Mới, Đồ Bộ Đẹp Mặc Đi Chơi

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish