Truyện Ma Đạo Tổ Sư Truyện Tranh

+ phiên bản dịch phi yêu quý mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ mang lại PHÉP của artist.+ vui mắt không mang thoát khỏi baixarsopagode.org và facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass hầu hết là vì vấn đề thuần phong mỹ tục, pass siêu 1-1 giản, thương hiệu nguyên tác, không hoa, ko dấu, không cách.