Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng

Hơn 250 bài xích tập trắc nghiệm lượng tử tia nắng hay và không hề thiếu giúp bạn củng cố kỹ năng một cách khoa học nhất.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng


250 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Câu 1: Có thể làm bức tốc độ mẫu quang điện bão hoà bằng phương pháp :

A. Giữ nguyên bước sóng ánh thanh lịch kích thích, bức tốc độ chùm sáng sủa kích thích

B. Không thay đổi cường độ chùm sáng, bớt bước sóng tia nắng kích thích

C. Giữ nguyên cường độ chùm sáng, tăng cách sóng ánh nắng kích thích

D. Tăng hiệu điện vậy giữa anot và catot

Câu 2: Một ống rơnghen gồm điện áp giữa anốt với katốt là 2000V, cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s. Cách sóng ngắn nhất của tia rơnghen nhưng mà ống có thể phát ra là

A. 4,68.10-10m B. 5,25.10-10m C. 3.46.10-10m D. 6,21.10-10m

Câu 3:Nguyên tử H vẫn ở tinh thần cơ bản, bị kích ham mê phát ra chùm sáng sủa thì chúng rất có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Lúc bị kích say đắm electron trong nguyên tử H đã gửi sang quy trình

A. O B. N C. L D. M

Câu 4: Chiếu lần lượt những bức xạ cú tần số f, 2f, 4f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban sơ cực đại của electron quang năng lượng điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác minh giá trị k?

A. (sqrt10) B. 4 C.(sqrt6) D.8

Câu 5: Một tấm kim loại có số lượng giới hạn quang điện xung quanh l0=0,46µm. Hiện tượng lạ quang điện ko kể sẽ xẩy ra với nguồn phản xạ

A. Mặt trời có công suất 100W.

B. Tử ngoại có năng suất 0,1W.

C. Có bước sóng 0,64µm có công suất 20W.

D. Mặt trời có công suất 11W.

Câu 6: Ánh sáng lạm quang là tia nắng

A. Được vạc ra do cả chất rắn, lỏng cùng khí.

B. Rất có thể tồn tại trong thời gian dài ra hơn 10-8s sau thời điểm tắt ánh nắng kích thích. 


C. Gồm tần số lớn hơn tần số của ánh nắng kích thích.

D. Số đông tắt ngay sau thời điểm tắt tia nắng kích thích.

Câu 7:Trong nguyên tử hiđrô, electron sẽ ở quỹ đạo ngừng M có thể bức xạ ra phôtôn thuộc

A. 1 vạch trong dãy Laiman.

B. 1 vun trong hàng Laiman với 1 vạch trong dãy Banme.

C. 2 vạch trong dãy Laiman với 1 vun trong hàng Banme. 

D. 1 vén trong hàng Banme.

Câu 8: Khi hiện tượng quang điện xẩy ra thì

A. Bước sóng cảu tia nắng kích thích nhỏ hơn bước sóng của ánh nắng giới hạn

B. Loại quang năng lượng điện bảo hòa luôn luôn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm giữa nhì đầu Anot với Catot.

C. Chiếc quang điện bằng không khi hiệu điện nỗ lực giữa Anot với Catot bằng không

D. Động năng ban đầu của electron quang năng lượng điện càng bự khi độ mạnh chùm sáng càng lớn.

Câu 9: Giới hạn quang điện của Natri là 0,5 μm công thoát của kẽm lớn hơn natri là 1,4 lần . Số lượng giới hạn quang điện của kẽm là:

A. 0,7μm B. 0,36μm C. 0,9μm. D. 0,3μm.

Câu 10: Catot của một tế bào quang điện làm bằng Vonfram tất cả công thoát  là 7,2.10-19J , bước sóng cảu tia nắng kích đam mê là 0,18 μm. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang đãng điện phải kê vào hai đầu Anot cùng Catot một hiệu điện cầm cố hãm là


A. 2,37V; B. 2,47V; C. 2,57V; D. 2,67V.

Câu 11: Chiếu một chùm sáng tử ngoại gồm bước sóng 0,25 μm vào một là Volfram bao gồm công thoát 4,5eV. Biết khối lượng electron là me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang năng lượng điện khi bắn thoát khỏi mặt là Volfram là:

A. 4,06.105 m/s; B. 3,72.105 m/s; C. 4,81.105 m/s; D. 1,24.106 m/s.

Câu 12: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ" = 0,25μm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang quẻ điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot. Mang lại h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s.

A. A = 3, 9750.10-19J. B. A = 1,9875.10-19J.

C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 2,385.10-18J.

Câu 13: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm với công suất p = 1,2W vào catot của một tế bào quang quẻ điện, dòng quang đãng điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện. Mang đến h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C.


A. 0,65% B. 0,37% C. 0,55% D. 0,425%

Câu 14: Hiện tượng quang đãng điện vào là hiện tượng

A. Bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

B. Giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

C. Giải phóng electron khỏi mối liên kết vào bán dẫn khi bị chiếu sáng.

D. Giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.

Câu 15: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J. Giá trị điện áp đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang đãng điện là

A. UAK ≤ - 1,1V. B. UAK ≤- 1,2V. C. UAK ≤ - 1,4V. D. UAK ≤ 1,5V.

Xem thêm: Mẫu Gạch Xi Măng Trang Trí Ngoại Thất Cao Cấp, Chịu Mưa Nắng

Câu 16: Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào có thể xảy hiện tượng quang đãng điện? khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào

A. Mặt nước. B. Lá cây. 


C. Mặt sân trường lát gạch. D. Tấm kim loại không sơn

Câu 17:  Chiếu một phản xạ λ= 0,41μm vào katôt của tế bào quang điện thì Ibh = 60mA, hiệu suất của mối cung cấp là 3,03W. Năng suất lượng tử là

A. 6% B. 9% C. 18% D. 25%

Câu 18: hiện tượng quang điện là:

A. Hiện tượng electron bức ra khỏi mặt phẳng kim một số loại khi có ánh sáng phù hợp chiếu vào nó.

B. Hiện tượng lạ electron bức ra khỏi bề mặt kim các loại khi tấm kim loại bị nung rét đến ánh sáng rất cao.

C. Hiện tượng electron bức ra khỏi mặt phẳng kim nhiều loại khi tấm sắt kẽm kim loại bị nhiễm điện vì tiếp xúc với cùng 1 vật đã bị nhiễm năng lượng điện khác.

D. Hiện tượng electron bức ra khỏi bề mặt kim loại khi tấm kim loại do ngẫu nhiên một lý do nào khác.

Câu 19: các vạch trong dãy Laiman

A. Trực thuộc vùng hồng ngoại.

B.Thuộc bùng ánh áng nhìn thấy được

C. Trực thuộc vùng tử ngoại

D. Một trong những phần nằm trong tia nắng nhìn thấy, 1 phần nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 20: Chiếu vào catot của một tế bào quang quẻ điện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ" = 0,25μm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang quẻ điện gấp song nhau. Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot. Mang đến h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s.


A. A = 3, 9750.10-19J. B. A = 1,9875.10-19J.

C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 2,385.10-18J.

Câu 21: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm với công suất p = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện, dòng quang đãng điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang quẻ điện. Mang lại h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C.

A. 0,65% B. 0,37% C. 0,55% D. 0,425%

Câu 22: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. Bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại lúc bị chiếu sáng.

B. Giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

C. Giải phóng electron khỏi mối liên kết vào bán dẫn khi bị chiếu sáng.

D. Giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.

Câu 23: Khi chiếu tia nắng có bước sóng λ vào katôt của tế bào quang năng lượng điện thì e bứt ra gồm v0max = v, nếu chiếu λ" = 0,75 λ thì v 0 max = 2v, biết λ = 0,4μm. Cách sóng số lượng giới hạn của katôt là


A. 0,42μm B. 0,45μm C . 0,48μm D. 0,51μm

Câu 24: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Mang lại h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J. Giá trị điện áp đặt vào nhì đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang quẻ điện là

A. UAK ≤ - 1,1V. B. UAK ≤- 1,2V. C. UAK ≤- 1,4V. D. UAK ≤ 1,5V.

Câu 25:  Chiếu một bức xạ λ = 0,41μm vào katôt của tế bào quang điện thì Ibh = 60mA, hiệu suất của mối cung cấp là 3,03W. Hiệu suất lượng tử là

A. 6% B. 9% C. 18% D. 25%

Câu 26: Giới hạn quang điện cảu sắt kẽm kim loại là 0,565μm. Công thoát của nó là:

A. 2,2J B. 3,52eV C. -3,52.10-19J D. 3,52.10-19J

Câu 27: Chiếu một bức xạ bao gồm bước sóng λ  bằng 0,489μm vào catot của tế bào quang năng lượng điện . Biết năng suất cảu chùm sự phản xạ kích phù hợp chiếu bào catot là 20,35mW. Số photon đập vào khía cạnh catot trong 1 giây là:


A. 1,3.1018 B. 5.1016 C. 4,7.1018 D. 1017

Câu 28:  Bức xạ có bước sóng  0,42μm không khiến được hiện tượng quang điện cho sắt kẽm kim loại có công bay là:

A. 2,96eV B. 1,2eV C. 2,1eV D. 1,5eV

Câu 29: Ở nguyên tử hidro, tiến trình nào tiếp sau đây có nửa đường kính lớn độc nhất vô nhị so với những quỹ đạo còn sót lại ?

A. O B. N C.L D. P

Câu 30: Hiện tượng quang năng lượng điện trong là hiện tượng 

A. Bức elecron ra khỏi bề mặt kim các loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

B. Electron bị bắn thoát khỏi kim một số loại khi sắt kẽm kim loại bị đốt nóng

C. Electron link được hóa giải thành electron dẫn lúc chất bán dẫn được chiếu bởi bức xạ đam mê hợp

D.Hiện tượng năng lượng điện trở của vật dụng dẫn kim loại tăng thêm khi chiếu tia nắng vào kim loại.

..................................................................................................................................................................................


Câu 152 : Các mức năng lượng trong nguyên tử Hydro được xác minh theo công thức (E=-frac13,6n^2eV)  (n = 1,2,3....). Nguyên tử Hydro sẽ ở tinh thần cơ bạn dạng sẽ dung nạp photon có năng lượng bằng

A. 6,00eV B. 8,27eV C. 12,75eV D. 13,12eV.

Câu 153: Dung dịch Fluorein hấp thụ ánh nắng có bước sóng 0,49μm và phát ra ánh sáng có 0,52μm. Bạn ta call hiệu suất của sự phát quang đãng là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phân phát quang và năng lượng ánh sáng sủa hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang đãng của dung dịch Fluorein là 75%. Số tỷ lệ của photon bị hấp thụ đã dẫn tới sự phát quang quẻ của hỗn hợp là:

A. 82,7% B. 79,6% C. 75,0% D. 66,8%

Câu 154. Ở tâm lý dừng, nguyên tử

A. Ko hấp thụ, nhưng có thể bức xạ tích điện

B. Ko bức xạ, nhưng hoàn toàn có thể hấp thụ năng lượng

C. Vẫn rất có thể bức xạ với hấp thụ năng lượng

D. Không sự phản xạ và không dung nạp năng lượng


Câu 155: Chiếu chùm sáng sủa trắng gồm bước sóng từ bỏ 0,40(μm) mang đến 0,76(μm) vào một trong những tấm kim loại cô

lập về điện thì năng lượng điện thế cực lớn trên tấm kim loại là V = 0,625(V) .Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại này là

A. 0,75(μm) B. 0,55(μm) C. 0,40(μm) D. 0,50(μm)

Câu 156 : Biết giới hạn quang điện không tính của Bạc, Kẽm và Natri tương ứng là 0,26μm; 0,35μm và 0,50μm. Để ko xẩy ra hiện tượng quang năng lượng điện ngoài so với hợp kim có tác dụng từ tía chất trên thì ánh nắng kích thích hợp phải tất cả bước sóng

A. λ = 0,5μm B.λ= 0,26μm C. λ = 0,26μm D.λ = 0,50μm

Câu 157: Chất lân quang ko được sử dụng ở

A. Đầu những cọc chỉ giới đường

B. Màn hình hiển thị tivi

C. Áo bảo lãnh lao hễ của công nhân dọn dẹp vệ sinh đường phố

D. Những biển báo giao thông

Câu 158: Chiếu lần lượt hai bức xạ bao gồm bước sóng (lambda _1=0,35mu m) với (lambda _2=0,54mu m) vào một tấm kim loại, ta thấy tỉ số vận tốc lúc đầu cực đại bởi 2. Công bay của electron của sắt kẽm kim loại đó là:


A.2,1eV. B.1,3eV. C.1,6eV. D.1,9eV.

Câu 159: Nguyên tử Hydro bị kích thích với electron đã đưa tử quy trình K lên quỹ đạo M. Sau đó xong xuôi chiếu xạ nguyên tử Hidro sẽ phát xạ

A. Một vạch dãy Laiman và một vạch dãy Banme

B.Hai vạch dãy Laiman

C. Hai vạch hàng Banme

D.Một vạch dãy Banme và hai gạch dãy Laiman 

Câu 160: Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện những bức xạ năng lượng điện từ tất cả bức xạ gồm bước sóng λ1 = 0,26 μm với bức xạ bao gồm bước sóng λ2 = 1,2λ1 thì vận tốc lúc đầu cực đại của những êlectrôn quang điện bứt ra tự catốt theo lần lượt là v1 với v2 với v2=(frac34) v1 . Giới hạn quang năng lượng điện λo của kim loại làm catốt này là

A.0,42 μm. B.1,45 μm. C.1,00 μm. D.0,90 μm.

Câu 161: Trong xem sét với tế bào quang điện , nếu ánh nắng kích thích bao gồm bước sóng nhỏ tuổi hơn số lượng giới hạn quang năng lượng điện thì cường độ cái quang năng lượng điện bão hòa

A. Tỷ lệ nghịch với độ mạnh chùm sáng sủa kích ưng ý

B. Không nhờ vào vào độ mạnh chùm sangs kích thích


C. Tỷ lệ thuận với độ mạnh chùm sáng kích yêu thích

D. Tăng xác suất thuận vói bình phương độ mạnh chùm sáng sủa kích thích

Câu 162: Hiệu điện cố gắng giữa anot với catot của một ống Rơn ghen tuông là 19 kV. Biết e=1,6.10-19C, c=3.108m/s. Vµ

h= 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua mất động năng ban sơ của electron. Cách sóng nhỏ tuổi nhất cảu tia Rơn ghen do ống phạt ra là: 

A. 65,37 pm. B. 55,73 pm. C. 65,37 μm. D. 55,73 μm. 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 12 - xem ngay