Tình ơi sao đi mãi

Tình ơi sao đi mãi phải sông dài rộng lớn Bàn tay ôm nỗi ghi nhớ xôn xao biển khơi rộng vì em mất anh mất anh mùa xuân đã qua rất cấp tốc Còn chăng nỗi nhức nỗi đau tuổi xanh Tình anh như cơn bọn cuốn đôi bờ mưa giông Tình em như sông vắng trong veo phẳng lặng ngày thu đã qua đang qua ngày đông đã sang vẫn sang Tình sẽ ra đi rối rít Khi anh xa em, sóng thôi ko xô bờ khi em xa anh, đá bơ vơ con sông long dong đã khô khu vực đầu nguồn bên em mặt em, biển khơi đã chết

Bạn đang xem: Tình ơi sao đi mãi


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Trồng Dâu Tây Từ Hạt Đơn Giản Và Hiệu Quả, Cách Trồng Dâu Tây Bằng Hạt Đơn Giản Và Hiệu Quả

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.