Thông Tư 107/2017 Của Bộ Tài Chính


*

Thông tư này hướng dẫn cụ thể các vấn đề sau :

- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các 1-1 vị tại Điều 2 của Thông tứ này.

Bạn đang xem: Thông tư 107/2017 của bộ tài chính

1. Về chứng từ kế toán

Các đối chọi vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định vào Thông tư này và không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Thông tư này và các văn bản khác, đối chọi vị HCSN được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ảnh các nghiệp vụ khiếp tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

2. Về tài khoản kế toán

Theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC thì hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đến các 1-1 vị HCSN bởi vì Bộ Tài chính quy định gồm 7 loại, từ Loại 1 đến Loại 6 là các tài khoản trong Bảng cân nặng đối tài khoản và Loại 0 là các tài khoản ngoài Bảng cấn đối tài khoản.

Xem thêm: {Bảo Hành 12 Tháng} Nồi Cơm Điện Tử Sharp 1 8 Giá Gốc, Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Theo quy định tại Thông tứ này thì hệ thống tài khoản có nhiều sự vậy đổi bao gồm 10 loại, trong đó :

- Từ tài khoản loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản) dùng để kế toán tài chính phản ánh tình hình: tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đối chọi vị trong kỳ kế toán.

- Tài khoản loại 0 là tài khoản ngoài bảng, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản) dùng để kế toán thu, bỏ ra ngân sách nhà nước (gọi tắt là kế toán ngân sách) đối với các đối chọi vị được ngân sách nhà nước cấp tởm phí. Nếu một nghiệp vụ gớm tế tài chính phát sinh mà tương quan đến thu, bỏ ra ngân sách nhà nước thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán tài chính và đồng thời hạch toán kế toán ngân sách.

3. Về sổ kế toán

Tất cả các nghiệp vụ tài chính và gớm tế phát sinh có tương quan đến đơn vị kế toán đều bắt buộc phải được ghi chép trong sổ kế toán. Đồng thời, phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng các nguồn ngân sách sử dụng từ nguồn viện trợ, trợ cấp từ bên ngoài.

Mỗi đối kháng vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán mang lại một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.