Mở Rộng Tâm Ra Lòng Thanh Thản

Tên sản phẩm: Tranh thêu chữ thâp mở rộng tâm ra lòng nhàn 45x55 Đánh giá: (63,737 lượt tấn công giá) --KÍCH THƯỚC: 45x55Vị trí thêu: toàn bộ~Bộ tranh thêu chữ thập gồm: vải in màu sắc 11CT in color