IPHONE 7 32GB QUỐC TẾ

Mô tả sản phẩm: Máy cũ nguim bạn dạng, chưa sửa chữa bề ngoài đẹp 99% nhỏng new. Cam kết ko bán hàng gắng vỏ, nghiền kính. Máy trằn không phú kiện


Bạn đang xem: Iphone 7 32gb quốc tế

*

4,290,000₫ 3,290,000₫


Xem thêm: Nơi Bán Socola Trắng Bán Ở Đâu, Top 8 Địa Chỉ Bán Socola Ngon Nhất Tp

baixarsopagode.org Now - phục vụ rất tốc 1hChi tiết
4,290,000₫ 3,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2741,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"rose","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3290000,"display_regular_price":4390000,"image":"title":"iPhone-7-vang-hong","caption":"","url":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong.png","alt":"","src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-600x600.png","srcset":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong.png 600w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-150x150.png 150w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-300x300.png 300w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-hong-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":304,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"4,390,000₫ 3,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":412,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver-white","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4490000,"image":"title":"iPhone-7-trang","caption":"","url":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang.png","alt":"","src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-600x600.png","srcset":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang.png 600w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-150x150.png 150w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-300x300.png 300w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-trang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":303,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"4,490,000₫ 3,390,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":411,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"black","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4490000,"image":"title":"iPhone-7-den-nham","caption":"","url":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nđắm đuối.png","alt":"","src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-600x600.png","srcset":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nđắm đuối.png 600w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-150x150.png 150w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-300x300.png 300w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nsi mê.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-den-nham-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":302,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"4,490,000₫ 3,390,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":410,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4490000,"image":"title":"iPhone-7-vang","caption":"","url":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang.png","alt":"","src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-600x600.png","srcset":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang.png 600w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-150x150.png 150w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-300x300.png 300w, https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://baixarsopagode.org/uploads/2019/03/iPhone-7-vang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":305,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"4,490,000₫ 3,390,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":413,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">