Giải toán 10 hình trang 80


Bạn đang xem: Giải toán 10 hình trang 80

a) Đường trực tiếp d đi qua điểm(M(2;1)) và tất cả vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) có phương trình là

(left{ eginaligned và x=2+3t \ và y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d trải qua điểm(M(-2;3)) và bao gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) tất cả phương trình là

(left{ eginaligned & x=-2+t \ & y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường trực tiếp d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) có phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ & y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường trực tiếp d tất cả vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 1: Phương trình mặt đường thẳng khác • Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài xích 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài xích 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét vị trí tương đối... • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại đường thẳng d có... • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 search số đo góc thân hai... • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm bán kính của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình mặt đường thẳng
• Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai Chương 3: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8

Xem thêm: Tôi Không Thể Đăng Nhập Facebook Bằng Số Điện Thoại Không Được?

Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12