Giải bài tập toán hình 8

Diện tích hình thang: định hướng và Giải bài xích 26, 27 trang 125; bài 28, 29, 30, 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1: Chương 2 hình 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 8

Công thức tính diệntích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

*

S = 1/2 (a+b) . H

*

Diện tích hình bình hành bởi tích của một cạnh với chiều cao ứng cùng với cạnh đó.

S = ah

Giải bài bác 4 trang 125,126 Toán 8 tập một phần hình học bài.

Bài 26.

*

Tính diện-tích hình-thang ABED theo những độ lâu năm đã cho trên hình 140 với biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828 m2

Giải: Ta tất cả SABCD = AB. AD = 828 m2

Nêm AD = 828/23 = 36 (m)

SABED= (AB + DE).AD / 2= (23 + 31).36 /2= 972(m2)

Bài 27. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình-bình-hành ABEF (h.141) lại có cùng diện-tích ? Suy ra biện pháp vẽ một hình chữ nhật bao gồm cùng diện-tích với cùng một hình-bình-hành mang đến trước.

*


Quảng cáo


Hình chữ nhật ABCD và hình bìnhhành ABEF gồm đáy thông thường là AB và có chiều cao bằng nhau, vậy chúng gồm diện-tích bởi nhau.

Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện-tích với 1 hình bìnhhành mang lại trước:

– đem nột cạnh của hình bình-hành ABEF làm một cạnh của hình chữ nhật yêu cầu vẽ, ví dụ điển hình cạnh AB.

– Vẽ con đường thẳng EF.

– từ A với b vẽ những đường thẳng vuông góc với mặt đường thẳng EF, chúng cắt đường thẳng EF theo lần lượt tại D, C. Vẽ những đoạn thẳng AD, BC. ABCD là hình chữ nhật gồm cùng diện.tích cùng với hình bình hành ABEF đã cho.

Xem thêm: Tấm Nhựa Ốp Tường 3D Siêu Đẹp Bảng Giá Tấm Ốp Tường 3D Pvc Rẻ Nhất

Bài 28 trang 126. Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một trong những hình tất cả cùng diện.tích với hình.bình.hành FIGE.

*
Ta gồm IG // FU nên khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng IG và FU không thay đổi và bằng h. Những hình.bình.hành FIGE, IGRE, IGUR có cạnh cân nhau FE = ER = RU gồm cùng chiều cao ứng cùng với cạnh đó nên diện.tích chúng bằng nhau. Có nghĩa là SFIGR = SIGRE = SIGUR( = h. FE)

Mặt khác các tam giác IFG, GEU tất cả cạnh lòng FR cùng EU bằng nhau, bởi hai lần cạnh hình.bìnhhành FIGE nên diện tích s chúng bởi nhau:

SIFR = SGEU = SFIGE


Quảng cáo


Vậy SFIGE = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU

Bài 29. Khi nối trung điểm của hai đáy hình-thang, vì sao ta được hai hình-thang có diện.tích bởi nhau?

*

Cho hìnhthang ABCD, điện thoại tư vấn E,F theo lần lượt là trung điểm của hai lòng AD, BC. Hotline h là độ nhiều năm đuofng cao của ABCD.

Ta có: SABFE = 1/2 (AE+BF).h = 1/2(ED+FC).h

= SCDEF (Vì AE = ED, BF = FC)

Vậy SABFE = SCDEF.

Bài 30. 

*

Trên hình 143 ta gồm hình-thang ABCD với đường trung bình EF với hình chữ nhật GHIK. Hãy so sánh dện tích nhì hình này, từ đó suy ra một cách chứng tỏ khác về phương pháp diện-tích hình-thang.

Giải: Vì EF là mặt đường trung bình của hình-thang ABCD yêu cầu EF = 1/2(AB +CD)

Khi kia SABCD =1/2(AB+CD).GK = EF.GK = GH.GK =SGHIK

* Ta gồm thể minh chứng công thức tính S.hình-thang ABCD bằng cách dựng hình chữ nhật GHIK như trong hình vẽ (Cps một cạnh bằng chiều cao và một cạnh bởi đường vừa đủ của hình thang).

Ta cóΔDEK = ΔAEG với ΔCIF = ΔBHF (Cạnh góc vuông – góc nhọn)

⇒ S DEK = SAEG, SCIF=SBHF.

Khi kia SABCD = SDEK+ SEABF + SEFIK + SCIF= SAEG + SEABF + SEFIK + SBHF

=SGHIK = GH.GK = EF.GK = một nửa (AB +CD).GK

Bài 31. Xem hình 144. Hãy chỉ ra những hình có cùng diệntích (lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diệntích)

*

Các hình 2,6,9 tất cả cùng diện-tích là 6 ô vuông.

Các hình 1, 5, 8 có cùng diện-tích là 8 ô vuông.

Các hình 3,7 gồm cùng diện-tích là 8 ô vuông.

Hình 4 tất cả diệntích là 7 ô vuông nên không tồn tại diện-tích cùng với một trong các hình sẽ cho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *