ĐIỂM.CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp hà thành 2021 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Sử dụng khi thí sinh bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phụ đồ vật hai: Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ đồ vật nhất.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm.chuẩn đại học công nghiệp

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp tp hà nội năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Công Nghiệp thủ đô năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Công Nghiệp hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học trang bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 6.8; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: ngoại ngữ > 9.2; tiêu chí phụ máy hai: ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học thứ tính ---
9 7480102 Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử ---
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô ---
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học ---
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên

Xem thêm: Mua Bán Xe Xmen Độ Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 2/2022, Mua Bán Xe Máy Điện Xmen Cũ Giá Tốt Tại Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học đồ vật tính ---
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ---
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô ---
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học ---
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp hà thành năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác nhất bên trên baixarsopagode.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *