Công Thức Nhuộm Màu Nâu Hạt Dẻ

Bạn đang xem: Công Thức Nhuộm Màu Nâu Hạt Dẻ Dành Cho Các Cô Nàng Cá Tính, Công Thức Nhuộm Tóc Màu Nâu Vàng Đúng Chuẩn Tại baixarsopagode.org

Bạn đang xem: Công thức nhuộm màu nâu hạt dẻ

Bạn hay nên kiêm tra trước để có thể áp dụng cho phù hợp salon bạn nhất nhé!. Chúc mọi người thành công!

Đang xem: Công thức nhuộm màu nâu hạt dẻ

*

Công thức nhuộm tóc

1. Công thức nhuộm mầu nâu ánh rêu:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 0/00, 8/1, 9/3, 9/1– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2 và sử dụng thêm 50 gam green– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

2. Công thức nhuộm mầu đồng cam:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 8/1, 7/44, 8/44, 9/44– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

3. Công thức nhuộm mầu rêu khói:– Yêu cầu nhuộm từ tông 8 đến tông 9– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 8/1, 9/1 và sử dụng thêm màu green– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

4. Công thức nhuộmm mầu đồng ánh kim:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/44, 8/44, 7/43, 9/43, 0/44– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2 .– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

5. Công thức nhuộm mầu đồng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/44, 8/44, 7/44, 0/44 hoặc 0/43– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1


READ: Công Thức Tính Tiền Lương Bình Quân Và Bảng Hệ Số Trượt Giá, Công Thức Tính Tiền Lương Bình Quân Mới Nhất 2021

6. Công thức nhuộm mầu vàng cam:Công thức nhuộm 1:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 8/33, 7/33– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

Công thức nhuộm 2:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 0/00– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/4– Oxy sử dụng là oxy 9 và 12 tỷ lệ 1/1, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

7.

Công thức nhuộm tóc mầu cam ánh vàng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 8/34, 7/34, 7/44, 7/33– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

8. Công thức nhuộm mầu đồng hạt rẻ:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 9/1, 8/44, 8/43– Tỷ lệ lần lượt là: 2/3/2/3– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

9. Công thức nhuốm tóc mầu đồng ánh đỏ:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/66, 8/66, 8/44,Red– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

10. Công thức nhuộm mầu nâu lạnh:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/43, Green Ash– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1


READ: Công Thức Tính Cân Nặng Lý Tưởng Ibw Và Abw, Cân Nặng Lý Tưởng

Xem thêm: Môi Khô Thiếu Chất Gì - Bong Tróc Da Môi Là Thiếu Chất Gì, Bệnh Gì

11. Công thức nhuộm mầu hạt dẻ sáng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/33, 8/1, 9/43, Ash– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

12. Công thức nhuộm tóc mầu nâu lạnh ánh rêu:– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 7– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, Green, Ash– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

13. Công thức nhuộm mầu khói sám:– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, Ash 0/00– Tỷ lệ lần lượt là: 4/4/2– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

14. Công thức nhuộm mầu đỏ đồng:– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/22, 0/22, blue– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1


Post navigation


Previous: Công Thức Pha Thuốc Nhuộm Tóc, Cách Để Pha Thuốc Nhuộm Tóc: 11 Bước (Kèm Ảnh)
Next: Hòa Tan 13 68 Gam Muối Mso4 Vào Nước Được Dung Dịch X, Hòa Tan 13,68 Gam Muối Mso4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *