CHƠI TÌM ĐIỂM KHÁC NHAU

Can you find the differences‪?‬

Azur Interactive Games Limited

Được kiến thiết cho máy tính bảng ipad

4,6 • 555 nhận xét Miễn phí được cho phép Mua In-App

Bạn đang xem: Chơi tìm điểm khác nhau


Spot the Difference - Find Them All is a fun brain teaser game where you have to lớn find what's different between two near-identical real photographs! Each pair has 5 differing details, & your job is to find them all. So get focused & keep your eyes peeled, Spot the Difference - Find Them All has tons of levels khổng lồ beat! Just don't forget that each one is timed. But don't worry! If you're just a step away from victory but time is running out fast, just use a special hint! That's what they're there for!Why you'll love this game:· Beautiful pictures· Timed gameplay· Helpful hints· Loads of levels· Simple, intuitive interface


bên phát triển, Azur Interactive Games Limited, đã cho biết thêm rằng phương thức bảo đảm quyền riêng bốn của ứng dụng có thể bao hàm việc xử lý tài liệu như được mô tả ở mặt dưới. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem cơ chế quyền riêng tư của nhà phát triển.


Dữ Liệu Được cần sử dụng Để quan sát và theo dõi Bạn

dữ liệu sau đây rất có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

Mục tải Mã Định Danh dữ liệu Sử Dụng Chẩn Đoán tài liệu Khác

Dữ Liệu Không links Với Bạn

tài liệu sau đây rất có thể được tích lũy nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

Mục thiết lập Mã Định Danh tài liệu Sử Dụng Chẩn Đoán tài liệu Khác

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Game 4 Nút Trên Pc, Laptop, Máy Tính

Phương thức bảo đảm an toàn quyền riêng rẽ tư có thể khác nhau, ví dụ như dựa trên những tính năng bạn áp dụng hoặc độ tuổi của bạn. Khám phá thêm.


tương thích iPhone Yêu mong iOS 10.0 trở lên. ipad Yêu cầu iPadOS 10.0 trở lên. iPod touch Yêu mong iOS 10.0 trở lên. thứ Mac Yêu cầu macOS 11.0 trở lên trên hoặc đồ vật Mac tất cả chip baixarsopagode.org M1.
ngữ điệu

Tiếng Việt, Tiếng bố Lan, Tiếng bồ Đào Nha, giờ đồng hồ Hindi, tiếng Hàn, giờ Indonesia, giờ đồng hồ Mã Lai, giờ đồng hồ Nga, giờ Nhật, tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, giờ đồng hồ Trung Giản Thể, giờ đồng hồ Trung Phồn thể, giờ Tây Ban Nha, giờ đồng hồ Ý, giờ Đức


Remove Ads 69.000đ Hint Pack 1 22.000đ Hint Pack 2 69.000đ Hint Pack 3 109.000đ Hint Pack 4 449.000đ Hint Pack 5 1.099.000đ
*