Bài Tập Nhiệt Động Hóa Học

C H U Y Ê N Đ Ề B Ồ I D Ư Ỡ N GH Ọ C S I N H G I Ỏ I H O Á H Ọ Cvectorstoông chồng.com/3687784Ths Nguyễn Tkhô giòn TúeBook CollectionDẠY KÈM QUY NHƠN OLYMPIADPHÁT TRIỂN NỘI DUNGXÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬPhường NHIỆT ĐỘNGLỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆNHỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT)WORD VERSION | 20đôi mươi EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAILTAILIEUCHUANTHAMKHAO
GMAIL.COMTài liệu chuẩn tđê mê khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Tkhô nóng TúĐơn vị tài trợ / kiến tạo / chia sẻ học thuật :Nguyen Tkhô giòn Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594


Page 52 và 53:

Cmùi hương III. MỘT SỐ BÀI TẬP

Page 54 & 55:

G 0 (p­) = - 2276399 J mol -1 .-1E

Page 56 & 57:

(1) (2) (3)a. Quá trình như thế nào có

Page 58 & 59:

0ΔG -144200 lnK = - = - = 9,127 K

Page 60 và 61:

3.3.1CO(g) + ½ O 2 (g) → CO 2 (g

Page 62 and 63:

Năng lượng pchờ đam mê Lúc đ

Page 64 & 65:

Số mol khí = 100/22,41 = 4,461mo

Page 66 and 67:

5. 17600 cal/mol - (45.7 cal/molK)

Page 68 & 69:

Giá trị entalpy chuẩn chỉnh của m

Page 70 và 71:

thiên entanpy mang lại phản ứng gi

Page 72 & 73:

2) ∆G o pư = -nFE o pư E o pư

Page 74 & 75:

Kết quảGiỏi Khá Trung bình

Page 76 and 77:

PHẦN III: KẾT LUẬN.Trên đâ


show all
More magazines by this user

*


*

*

Similar magazines
× Inappropriate
Loading...

Bạn đang xem: Bài tập nhiệt động hóa học


Cthua kém Flag as Inappropriate
× Inappropriate
You have sầu already flagged this document.

Xem thêm: Hộp Mực Máy In Canon 2900 (Đen), Mực Hộp Máy In Laser Canon Ep303

Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have sầu a look at it as soon as possible.
× Mail this publication

Loading...


Cthua kém
× Embed

Loading...


Cthua thảm
Delete template?
Are you sure you want lớn delete your template?
Cancel Delete
× For this magazine there is no download available

Magazine: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN HỌC SINH GIỎI (KÈM ĐÁPhường. ÁN CHI TIẾT)


Cchiến bại
× Save as template?
Title
Description
no error
Cancel Overwrite Save sầu
Don"t wait! Try baixarsopagode.org. Start using baixarsopagode.org now!

products


Resources


Company


Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Imprint
*
Change language
Made with love sầu in Switzerland
× Choose your language

Main languages


Further languages