BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

Với phương thức giải những dạng bài bác tập chương Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ Hoá học tập lớp 11 tổng hợp những dạng bài bác tập, bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập chương Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học hữu cơ 11

*

Bài tập kim chỉ nan về hợp chất hữu cơ

Bài 1: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

A. Thường xẩy ra rất cấp tốc và đến một sản phẩm duy nhất.

B. Thường xẩy ra chậm, không trả toàn, không theo một hướng độc nhất vô nhị định.

C. Thường xẩy ra rất nhanh, không trả toàn, không áp theo một hướng độc nhất định.

D. Thường xẩy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không áp theo một phía xác định.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. vào phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4 hoặc 2.

B. Việc chuyển đổi thức tự các liên kết của nguyên tử vào phân tử hữu cơ đang làm đổi khác cấu sinh sản hóa học tạo ra chất mới.

C. Để xác minh sự xuất hiện của nhân tố halogen trong hợp hóa học hữu cơ, fan ta đốt cháy hợp hóa học hữu cơ và mang đến qua dung dịch AgNO3

D. chẳng thể định lượng trực tiếp yếu tố oxi trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 3: hóa học nào sau đây thuộc một số loại chất hữu cơ ?

A. Al2C4 B. CH4 C. co D. Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 4: liên kết hóa học tập trong phân tử hóa học hữu cơ đa số là link

A. cộng hóa trị B. Ion C. sắt kẽm kim loại D. Hiđro.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: chất nào dưới đây trong phân tử có links đôi ?

A. C2H4 B. C2H2 C. C3H8 D. C2H5OH.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 6: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. độc nhất vô nhị thiết phải tất cả cacbon, thông thường sẽ có H, hay gặp O, N kế tiếp đến halogen, S, P,...

B. Gồm bao gồm C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. thông thường có C, H hay gặp mặt O, N, tiếp đến đến halogen, S, P,...

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Cho một trong những phát biểu về điểm lưu ý chung của những phân tử hợp hóa học hữu cơ

1. Yếu tố nguyên tố đa số là C với H.

2. Rất có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. Liên kết hóa học hầu hết là link cộng hóa trị.

4. Link hóa học chủ yếu là links ion.

5. Dễ cất cánh hơi, cực nhọc cháy.

6. Bội phản ứng hóa học xảy ra nhanh.

7. Làm phản ứng xảy ra theo khá nhiều hướng

Các câu đúng là

A. 1, 2, 5, 6. B. 1, 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 7. D. 1, 2, 4, 6.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: cấu tạo hóa học tập là

A. số lượng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử.

B. số lượng các nguyên tử trong phân tử.

C. lắp thêm tự links giữa các nguyên tử vào phân tử.

D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 9: Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ là

A. Công thức bộc lộ số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức thể hiện tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

C. Công thức biểu thị tỉ lệ về hóa trị của từng nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức biểu thị tỉ lệ về khối lượng nguyên tố bao gồm trong phân tử.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 10: Nung một hợp chất hữu cơ X cùng với lượng dư hóa học oxi hóa CuO tín đồ ta thấy bay ra khí CO2, hơi H2O với khí N2. Chọn kết luận đúng chuẩn nhất trong các tóm lại sau :

A. X chắc chắn rằng chứa C, H, N và hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại oxi.

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.

C. chất X chắc chắn rằng có cất C, H, có thể có N.

D. X là hợp hóa học của 4 yếu tắc C, H, N, O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 11: mục tiêu phân tích định đặc thù hữu cơ là

A. tung trong nước, ko tan trong dung môi hữu cơ.

B. ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi cao.

C. xác định phân tử khối của chất hữu cơ.

D. khẳng định các thành phần trong phân tử hóa học hữu cơ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 12: mục tiêu của so với định lượng chất hữu cơ.

A. khẳng định nhiệt độ sôi của hóa học hữu cơ.

B. xác định phần trăm trọng lượng các nguyên tố trong phân tử hóa học hữu cơ.

C. Xác định kết cấu của hóa học hữu cơ.

D. khẳng định các nguyên tố trong phân tử hóa học hữu cơ.

Xem thêm: Xem Phim Thanh Xuân Có Bạn 2 Full 23/23 Vietsub + Thuyết Minh

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: hóa học nào tiếp sau đây có phân tử có liên kết ba ?

A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. CH3OH.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 14: hóa học nào sau đấy là hiđrocacbon ?

A. CH2O B. C2H5Br C. C6H6 D. CH3COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 15: chất nào sau đấy là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. CH4 B. C2H6 C. C6H6 D. C3H6Br.

Lời giải:

Đáp án: D

Dạng bài xích tập call tên hợp chất hữu cơ

A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa

Bước 1: lựa chọn mạch cacbon chính. Đó là mạch cacbon dài nhất hoặc không nhiều cacbon nhưng đựng nối đôi, nối ba, team thế, đội chức, …

Bước 2: Đánh số thiết bị tự các nguyên tử cacbon vào mạch chính bắt nguồn từ phía gần đội chức, nối đôi, nối ba, team thế, mạch nhánh.

Quy tắc tiến công số, theo thiết bị tự sau:

+) đội chức → nối song → nối bố → mạch nhánh

+) Đối với hợp hóa học tạp chức thì ưu tiên lần lượt:

Axit → andehit → rượu

Bước 3: xác minh nhóm nỗ lực và vị trí của chúng trên mạch cacbon chính.

Bước 4: hotline tên

+) Trước tiên hotline tên những nhóm nuốm và vị trí của chúng trên mạch cacbon chính, sau cuối gọi thương hiệu hợp hóa học ứng cùng với mạch cacbon chính.

Chú ý: Mạch cacbon nên liên tục, không tồn tại nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ: CH3-CH2-O-CH(CH3)2 có 2 mạch cacbon, hầu hết là mạch thẳng.

+) Nếu có khá nhiều nhóm chũm giống nhau thì gộp bọn chúng lại và thêm trường đoản cú đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5), …

+) Theo qui ước: số lượng chỉ địa chỉ nhóm cố kỉnh đặt trước tên thường gọi của nó, số lượng chỉ địa điểm nối đôi, nối ba, nhóm chức (ở mạch cacbon chính) đặt tại phía sau.

Ví dụ minh họa

Bài 1:

*

Hướng dẫn:

a/ 4- metylpen -3-en-1-al

b/ 3-metylbut-1-en

c/ 4-brompen-2-en

d/ 3–hidroxylbutanoic

Bài 2:

a/ CHCl2 - CHCl2.

b/ Cl – CH2 – CH – CH – CH3

CH3 CH3

c/ CH3 - CH2-Br

d/ CH3 CH2-O-CH2CH3

Hướng dẫn:

a/ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan

b/ 1 - clo , 2 , 3 – đimetylbutan

c/ etyl bromua

d/ đietyl ete

Khi biết tên thường gọi viết cách làm cấu tạo

Căn cứ vào đuôi của tên thường gọi để xác định chất ứng cùng với mạch cacbon bao gồm ( đọc ngược).

Bài 3:

a/ 1, 1, 2, 2-tetracloetan:

b/ 1- clo – 2, 3- đimetylbutan:

*

c/ 4-clo- 2, 4- đimetylpent-2-en:

*

d/ Isopropylxiclohexan:

*

e/ 4-metylpent-2-in

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: hóa học X gồm công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế sửa chữa của X là

A. 2-metylbut-3-en B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en D. 2-metylbut-3-in

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 2: Hợp chất CH3CH(OH)CH2CH2CH3 có tên gọi là

A. but- 2-ol B. pent- 2-ol

C. isopentan D. pent- 4-ol

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2C(CH3)3 mang tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametytan

C. 2,4,4-trimetyltan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: 2-metylbutan là tên thường gọi của hợp chất nào sau đây:

A. (CH3)2CHCH2CH3 B. (CH3)2CHCH3

C. CH3CHCH2CH2CH3 D. CH3-C(CH3)2-CH3

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: CTCT sau mang tên gọi là :

*

A. 2,2,4-trimetyl pentan. B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 6: tên thường gọi của CH2=C(CH2)CH2-CH3

A. 2-metylbut-1-en B. 2-metylbut-2-en

C. 2-metylbut-1-en D. 2-metylbut-2-en

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: tên thường gọi 3,3-đimetylbut-1-en là của hợp hóa học nào:

A. CH2=CH-CH(CH3)-CH3

B. CH2=CH-C(CH3)2-CH3

C. CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH3

D. CH2=CH2-C(CH3)2-CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: tên thường gọi của CH3 – C ≡ C - CH2 - CH3 là

A. 2- metyl- but- 2in B. Pent-3-in

C. But-2-in D. Pent-2-in

Lời giải:

Đáp án: D

Cách viết đồng phân của hợp chất hữu cơ

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

- xác định độ bất bão hòa của phân tử hợp chất hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ tất cả dạng: CxHyOzNtClu

Độ bất bão hòa:

*

Biết Δ = số π + số vòng từ đó khẳng định được dạng phương pháp của thích hợp chất.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hợp hóa học X có CTPT C4H8. Khẳng định các đông phân cấu trúc của X

Hướng dẫn:

Ta có: Δ = (2.4+2-8)/2= 1 ⇒ có 1 lk π hoặc 1 vòng ⇒ bao gồm 2 dạng mạch cacbon:

- Mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử

+ Mạch chính 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân địa điểm nối đôi:

CH2 = CH-CH2 –CH3 cùng CH3 - CH=CH –CH3

*

- Mạch vòng và chỉ còn có liên kết đơn

*
*

Vậy tất cả 5 đồng phân.

Bài 2: Tổng số link π với vòng ứng với cách làm C5H11O2ClN2 là

Hướng dẫn:

Độ bất bão hòa Δ = (5.2-11+2-1+1.2)/2 =1

Nên phân tử có 1 nối đôi hoặc 1 vòng

Bài 3: Số bí quyết tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Hướng dẫn:

*

Bài 4: Số bí quyết tạo mạch rất có thể có ứng với phương pháp phân tử C5H10 là

Hướng dẫn:

*

Bài 5: Số công thức cấu trúc có thể bao gồm ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

Hướng dẫn:

*

Bài 6: Số công thức cấu trúc có thể tất cả ứng với những công thức phân tử C4H10O là

Hướng dẫn:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH ;

CH3 – CH2 – CH(OH) - CH3;

(CH3)2CH – CH2 – OH;

(CH3)3C – OH;

CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3;

CH3 – O – CH2 – CH2 – CH3; CH3 – O – CH(CH3)2

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Số công thức kết cấu mạch hở rất có thể có ứng với những công thức phân tử C4H10 là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

*

Bài 2: Số đồng phân mạch hở rất có thể có ứng với những công thức phân tử C4H9Cl là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: B

*

Bài 3: Số đồng phân mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

*

Bài 4: Số công thức cấu trúc mạch hở rất có thể có ứng với những công thức phân tử C3H8O là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH2 – CH2 – OH; CH3 – CH(OH) – CH3; CH3 – O – CH2 – CH3

Bài 5: Số công thức cấu tạo có thể tất cả ứng với các công thức phân tử C2H7N là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: B

CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

Bài 6: Số công thức cấu trúc mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với những công thức phân tử C2H4O là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

CH3 – CH = O

Bài 7: vitamin A tất cả công thức phân tử là C20H30O, bao gồm chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số link đôi vào phân tử vi-ta-min A là

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong trái cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn vào phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *